foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Przyrzekam wiernie służyć Rzeczpospolitej Polskiej.

Planowane imprezy

Statut

Sponsorzy

W dniu 22 lutego 2020 roku o godzinie 14:01 Nasza Jednostka została zadysponowana do usunięcia suchego drzewa, które wiatr przewrócił na DK 57  w okolicy miejscowości Linowo. Nasze działania polegały na usunięciu leżących na pasie jezdni konarów oraz na uprzątnięciu drogi. W akcji brał udział 1 Zastęp z OSP Linowo.

Sponsorzy