foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Przyrzekam wiernie służyć Rzeczpospolitej Polskiej.

Planowane imprezy

Statut

Sponsorzy

JEDNOSTKĘ OSP LINOWO TWORZĄ CZŁONKOWIE:

ZWYCZAJNI:

Justyna Błońska

Piotr Błoński (wchodzi w skład JOT)

Marek Bojanowski

Małgorzata Busz

Katarzyna Chmielewska

Piotr Dost

Łukasz Elbruda

Marcin Grabski

Norbert Granicki (wchodzi w skład JOT)

Krzysztof Granicki (wchodzi w skład JOT)

Wojciech Granicki (wchodzi w skład JOT)

Dariusz Jakubiak (wchodzi w skład JOT)

Łukasz Jakubiak

Martyna Jakubiak

Sylwia Jaskólska

Kacper Król

Jolanta Łomiak

Paulina Łomiak

Gabriel Łomiak (wchodzi w skład JOT)

Stefan Łomiak (wchodzi w skład JOT)

Michał Maciąg (wchodzi w skład JOT)

Dominika Obyrtacz

Katarzyna Orłowska

Kamil Orłowski (wchodzi w skład JOT)

Sebastian Orłowski (wchodzi w skład JOT)

Agnieszka Pichal

Jarosław Pichal

Marcin Pietrzak (wchodzi w skład JOT)

Sylwia Podpora

Daria Podpora

Dominika Podpora

Konrad Podpora (wchodzi w skład JOT)

Olga Podpora

Karol Pyć (wchodzi w skład JOT)

Szymon Romanik (wchodzi w skład JOT)

Daniel Sałkowski

Mateusz Samsel (wchodzi w skład JOT)

Natalia Samsel

Andrzej Śledziński (wchodzi w skład JOT)

Paweł Sochaczewski (wchodzi w skład JOT)

Paweł Sokołowski (wchodzi w skład JOT)

Lidia Wanowicz

Kamil Wyżyński (wchodzi w skład JOT)

 

WSPIERAJĄCY

Gunter Kasperowski

Edward Podpora

Zbigniew Zera

 

HONOROWI:

Jerzy Olęcki

 

DRUŻYNA DZIECIĘCA

Judyta Błońska 

Nikodem Błoński

Bartek Jakubiak

Artur Łomiak

Laura Orłowska

Kalina Podpora

Radosław Rusinek

Szymon Zarzycki

 

 

 

Sponsorzy