foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Przyrzekam wiernie służyć Rzeczpospolitej Polskiej.

Planowane imprezy

Statut

Sponsorzy

     Ochotnicza Straż Pożarna w Linowie została założona w 1902 roku, jeszcze na terenie Prus Wschodnich. Obecna siedziba OSP Linowo została otwarta w 1988 roku. W chwili obecnej w skład OSP Linowo wchodzi 47 członków. Spośród 47 członków stworzono: Jednostkę Operacyjno-Techniczną JOT), trzy drużyny sportowo-pożarnicze: kobiecą, męską i dziecięcą. Jednostka Operacyjno-Techniczna wykonuje zadania ratowniczo-gaśnicze - wyjazdy na zgłoszenia dotyczące wypadków drogowych, pożarów oraz innych zagrożeń miejscowych.

     W 2015 roku JOT podejmowała działania związane ze zgłoszeniem zagrożenia pożarowego 14 razy; 12 razy brała udział w wyjazdach dotyczących zagrożeń miejscowych. Łącznie odnotowano 26 wyjazdów oraz 1 alarm fałszywy.

     W 2016 roku odbyły się gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których udział brały wszystkie trzy drużyny. W zorganizowanych zawodach Nasza drużyna męska zajęła pierwsze miejsce w sztafecie pożarniczej 7x50 z przeszkodami oraz drugie miejsce w ćwiczeniu bojowym, co dało jej  łączną klasyfikację w Grupie A na I miejscu. Nasza drużyna kobieca, debiutująca w tegorocznych zawodach, zajęła pierwsze miejsce w sztafecie pożarniczej 7x50 z przeszkodami oraz drugie miejsce w ćwiczeniu bojowym, co dało jej  łączną klasyfikację w Grupie C na II miejscu. W tegorocznych zawodach pokazowo wystąpiła dziecięca drużyna pożarnicza do lat 7 w specjalnie przygotowanej sztafecie i ćwiczeniu bojowym. Największym sukcesem męskiej drużyny OSP Linowo było zajęcie 6 miejsca w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się 20 września 2014 roku w Szczytnie.

Sponsorzy