foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Przyrzekam wiernie służyć Rzeczpospolitej Polskiej.

Planowane imprezy

Statut

Sponsorzy

W 2011 roku Nasza Jednostka otrzymała nowy wóz bojowy, IVECO GLBM 1/8. Trzydzieści tysięcy złotych na ten cel przeznaczył WFOŚiGW w Olsztynie, po 15 tysięcy złotych dołożyło też MSWiA oraz UG w Dźwierzutach, 1,5 tysiąca złotych pochodziło ze środków własnych Naszej Jednostki.

Wyposażenie wozu bojowego IVECO GLBM 1/8:

 • zbiornik wodny 1000 litrów
 • szybkie natarcie 50 m
 • motopompa o wydajności 800 l/min.
 • motopompa pływająca
 • węże ssawne
 • węże W-75
 • węże W-52
 • prądownice uniwersalne
 • prądownica TurboJet
 • rozdzielacz kulowy
 • sprzęt burzący
 • pilarka spalinowa do drewna
 • nosze typu deska
 • torba medyczna PSP R1
 • skafandry suche lodowo-ratownicze EQUES BASIC
 • linka asekuracyjna
 • linka strażacka 20 m
 • szelki ratownicze
 • rzutka
 • koło ratunkowe
 • kamizelki ratunkowe
 • bosak teleskopowy
 • sito kominowe
 • ubranie na szerszenie
 • neutralizatory i sorbenty
 • mata sorbscyjna
 • opryskiwacz 9 l
 • słupki ostrzegawcze
 • przenośna najaśnica akumulatorowa
 • radiotelefony HYTERA
 • aparaty powietrzne
 • drabina 3 m
 • tłumica metalowa
 • tłumica gumowa
 • latarki i lizaki do kierowania ruchem
 • gaśnica 6 kg

Przed wozem bojowym IVECO GLBM 1/8 na swoim wyposażeniu Nasza Jednostka miała wóz bojowy Żuk, który w chwili obecnej po renowacji stoi jako eksponat przed siedzibą PSP w Szczytnie - w chwili obecnej czynione są starania, aby zarejestrować ten pojazd jako pojazd zabytkowy.

 

Sponsorzy