foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Przyrzekam wiernie służyć Rzeczpospolitej Polskiej.

Planowane imprezy

Statut

Sponsorzy

„Życie ma pierwszeństwo” – to hasło kampanii edukacyjnej skierowanej do polskich kierowców. Jej celem jest szerzenie wiedzy na temat zasad tworzenia korytarza życia. Organizatorem kampanii jest działająca przy Ministrze Infrastruktury Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

Umiejętność tworzenia korytarza życia jest w tym kontekście niezwykle ważna. Rocznie na polskich drogach ma miejsce około 32 tysiące wypadków. Do każdego z nich muszą dojechać służby ratunkowe. Często na drodze straży pożarnej, pogotowia ratunkowego czy policji stają kierowcy, którzy nie wiedzą, jak prawidłowo  ustąpić służbom miejsca na drodze.  

Kluczowym elementem kampanii jest interaktywny spot. Poza spotem w ramach kampanii prowadzone będą m.in. działania w Internecie, powstanie także strona kampanii  www.zyciemapierwszenstwo.pl - niestety w chwili tworzenia artykułu strona nie została jeszcze uruchomiona.

Spot w pełnej wersji można obejrzeć na stronach www.krbrd.gov.pl oraz www.zyciemapierwszenstwo.pl, a także na stronie Facebook Ochotniczej Straży Pożarnej (Niezależnym, najpopularniejszym w Polsce portalu strażackim - nie tylko dla strażaków OSP. Ochotnicza Straż Pożarna OSP OSP.pl)

 

źródło: oficjalna strona Kampanii "Korytarz Życia" 

 

Sponsorzy