foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Przyrzekam wiernie służyć Rzeczpospolitej Polskiej.

Planowane imprezy

Statut

Sponsorzy

W dniu 15 lipca 2018 roku (akurat po zakończonych zawodach triathlonowych) Nasza Jednostka została zadysponowana do wypompowania wody z zalanej ulicy (Tetmajera w Szczytnie). Przyczyną zalania ulicy był ulewny deszcz oraz niedrożne kanały burzowe. 

Sponsorzy