foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Przyrzekam wiernie służyć Rzeczpospolitej Polskiej.

Planowane imprezy

Statut

Sponsorzy

W ostatni weekend września w ośrodku wczasowym "NEPTUN" położonym nad jeziorem Łęsk odbył się Ogólnopolski Finał Podwodnego Sprzątania Świata. Nasza Jednostka przyłączyła się do tej szczytnej akcji poprzez udział w sprzątaniu terenu przyległego do jeziora - Druhowie z Naszej Jednostki zebrali kilka worków śmieci.

Sponsorzy