foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Przyrzekam wiernie służyć Rzeczpospolitej Polskiej.

Planowane imprezy

Statut

Sponsorzy

W dniu 06 listopada 2018 roku odbyły się ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dźwierzuty. Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych podczas pożaru hali przeładunkowej znajdującej się na terenie wysypiska śmieci w Linowie.

W ćwiczeniu uczestniczyły cztery jednostki OSP z terenu naszej gminy a mianowicie: OSP Linowo, OSP Nowe Kiejkuty, OSP Rańsk, OSP Rumy oraz jeden Zastęp  PSP Szczytno.

Założenia ćwiczenia: pożar hali przeładunkowej na terenie wysypiska śmieci w Linowie, dwie osoby poszkodowane

Ćwiczenie polegało na rozwinięciu linii gaśniczej, zlokalizowaniu i ugaszeniu pożaru oraz zlokalizowaniu, ewakuacji i udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym w zdarzeniu

 

Cele główne ćwiczeń to:
1. sprawdzenie stanu gotowości bojowej OSP, poziomu wyszkolenia, działania środków łączności oraz stanu technicznego sprzętu silnikowego.
2. sprawdzenie sprawności i poprawności podjętych działań ratowniczo - gaśniczych przez zastępy uczestniczące w ćwiczeniu, zamierzających do możliwie najszybszego ugaszenia pożaru.

Po zakończeniu ćwiczeń wszystkie jednostki udały się do remizy OSP Linowo, gdzie Komendant Gminny dokonał podsumowania ćwiczeń oraz omówił błędy, które wystąpiły podczas ćwiczenia.

 

Sponsorzy