foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Przyrzekam wiernie służyć Rzeczpospolitej Polskiej.

Planowane imprezy

Statut

Sponsorzy

W dniu 11 sierpnia 2018 roku o godzinie 21:59 Nasza Jednostka została zadysponowana do drzewa, które na skutek silnego wiatru przewróciło się na DK 57 w obrębie miejscowości Linowo. Nasze działania polegały na uprzątnięciu przewróconego drzewa z drogi oraz na posprzątaniu miejsca zdarzenia. W akcji brał udział 1 Zastęp z OSP Linowo.

Sponsorzy