foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Przyrzekam wiernie służyć Rzeczpospolitej Polskiej.

Planowane imprezy

Statut

Sponsorzy

W poniedziałek, 09 lipca 2018 roku dotarła do Naszej Jednostki łódź motorowa, dzięki której również na wodzie będziemy mogli udzielać wszelkiej pomocy. Łódź wyposażona jest w 40 konny silnik (elektrycznie podnoszony), pompę zęzową i oświetlenie nawigacyjne - łączna wartość łodzi to 33 000 zł.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Część pieniędzy (11%) pochodzi z UG Dźwierzuty, a 10% jest wkładem własnym członków OSP Linowo

Sponsorzy