foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Przyrzekam wiernie służyć Rzeczpospolitej Polskiej.

Planowane imprezy

Statut

Sponsorzy

Zapraszamy, na Finał Ligi Mistrzów na świetlicę strażacką w Linowie. 

Start o godzinie 20:00 z własnym koszykiem.

Prezes i Naczelnik OSP w Linowie

Sponsorzy