foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Przyrzekam wiernie służyć Rzeczpospolitej Polskiej.

Planowane imprezy

Statut

Sponsorzy

W dniu 24 czerwca 2017 roku ok. godziny 20:00, Nasza Jednostka została zadysponowana do usunięcia gniazda os, znajdującego się na jednej z posesji w miejscowości Olszewki. W akci brał udział 1 Zastęp OSP Linowo.

Sponsorzy