foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Przyrzekam wiernie służyć Rzeczpospolitej Polskiej.

Planowane imprezy

Statut

Sponsorzy

W dniu dzisiejszym, o godzinie 15:56 zostaliśmy zadysponowani do powalonego na drogę drzewa w miejscowości Olszewki. Nasze działania polegały na pocięciu i usunięciu przeszkody w postaci drzewa z drogi. W akcji brał udział 1 Zastęp OSP Linowo.

Sponsorzy