foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Przyrzekam wiernie służyć Rzeczpospolitej Polskiej.

Planowane imprezy

Statut

Sponsorzy

Latem 2015 roku Druhowie Naszej Jednostki podjęli się oczyszczenia plaży oraz dna jeziora w okolicy miejscowości Dąbrowa, gdzie następnie odbyły się Pierwsze Zawody Strażackie w Ratownictwie Wodnym.

fot. Grzegorz Siemieniuk
fot. Grzegorz Siemieniuk

Ponieważ była to próba podjęcia nowej szlachetnej tradycji, pierwsze zawody przybrały bardziej charakter zabawy niż zaciekłej rywalizacji. Oprócz ćwiczeń i pokazów z ratownictwa wodnego.

fot. Grzegorz Siemieniuk
fot. Grzegorz Siemieniuk

Dla uczestników oraz zgromadzonych obserwatorów była grochówka serwowana prosto z kuchni polowej,  

fot. Grzegorz Siemieniuk
fot. Grzegorz Siemieniuk

Jednakże, oprócz zabawy i miło spędzonego czasu dzięki uprzejmości Fundacji Autrimpus został zorganizowany pokaz oraz ćwiczenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. w ćwiczeniach udział brali wszyscy chętni, nawet najmłodsi...

fot. Grzegorz Siemieniuk

Sponsorzy